เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงคำ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงคำ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส

วันที่ 5  พฤศจิกายน 2564   หมู่ที่ 1 บ้านนาแบก


 


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  หมู่ที่ 4 บ้านเวียงคำ


 


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  หมู่ที่ 18 บ้านท่าหนองเท่า


 

Share on Line
Share on Pinterest