สมาชิกสภาเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลเวียงคำ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

สมาชิกสภาเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลเวียงคำ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 8  พฤศจิกายน 2564
ปฏิบัติหน้าที่ตัดกิ่งไม้ที่ใกล้สายไฟฟ้า หมู่ที่ 17 บ้านนาแบก


 


วันที่ 9  พฤศจิกายน 2564
ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านสวนมอน


 


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 16 บ้านโนนงาม


 

Share on Line
Share on Pinterest