เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงคำ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงคำ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ศาลาการเปรียญ หมู่ที่ 16 บ้านโนนงาม


 


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภค ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 17 บ้านนาแบก


 

Share on Line
Share on Pinterest