ดำเนินงานปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านนาแบกน้อย

ดำเนินงานปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านนาแบกน้อย

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.  

นายสถิตย์ ดอนธงขวา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ พร้อมด้วย
นายพีระศักดิ์ จันทรเสนา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่

ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงถนนลูกรังมอดินแดง  หมู่ที่ 14 บ้านนาแบกน้อย


 

Share on Line
Share on Pinterest