ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุด

ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุด

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายสถิตย์ ดอนธงขวา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯและผู้นำชุมชน
ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด
หมู่ที่ 17 บ้านนาแบก
หมู่ที่ 7   บ้านคำไผ่
เทศบาลตำบลเวียงคำ ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ที่อนุเคราะห์ให้ยางมะตอยซ่อมแซมถนนในครั้งนี้
https://www.facebook.com/UdonPaoThailand


 

Share on Line
Share on Pinterest