สำรวจถนนในชุมชน ที่ชำรุดเป็นหลุมและมีน้ำท่วมขัง

สำรวจถนนในชุมชน ที่ชำรุดเป็นหลุมและมีน้ำท่วมขัง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น.

นายสถิตย์ ดอนธงขวา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ พร้อมด้วย
นายภีระวัฒน์ แสนวัง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพงษ์ศักดิ์ ภูแท่งเพชร วิศวกรโยธาชำนาญการและเจ้าหน้าที่่

ลงพื้นที่สำรวจถนนในชุมชน ที่ชำรุดเป็นหลุมและมีน้ำท่วมขัง
เพื่อดำเนินการวางแผนเตรียมการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่


 

Share on Line
Share on Pinterest