ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ที่ใกล้สายไฟฟ้า

ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ที่ใกล้สายไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 5 และ 6 ตุลาคม 2564

นายสถิตย์ ดอนธงขวา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ มอบหมายงานให้ 
นายทองดี โพธิตา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
นายวีรชาติ อุดเทพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
และเจ้าหน้าที่กองช่าง

ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ที่ใกล้สายไฟฟ้า
หมู่ที่ 2   บ้านท่าหนองเทา
หมู่ที่ 17 บ้านนาแบก


 

Share on Line
Share on Pinterest