ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาชำรุด

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาชำรุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

นายสถิตย์ ดอนธงขวา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ พร้อมด้วย
นายพีระศักดิ์ จันทรเสนา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
นายทองดี โพธิตา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
และเจ้าหน้าที่

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาชำรุด 
ที่บ้านนาแบก หมู่ 1


 

Share on Line
Share on Pinterest