ประชาสัมพันธ์ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เปิดรับสมัครเยาวสตรี สตรีที่มีรายได้น้อย ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ว่างงานและบุคคลทั่วไป
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด คือ
จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดบึงกาฬ,
จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดเลย, จังหวัดชัยภูมิ, และจังหวัดหนองบัวลำภู
ได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ส่งใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/RATTANAPACENTER/


 

Share on Line
Share on Pinterest