เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 กันยายน

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 กันยายน

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงคำ 
ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ 
ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 กันยายน 2564
หมู่ 2 บ้านท่าหนองเทา
หมู่ 4 บ้านเวียงคำ
หมู่ 7 บ้านคำไผ่
หมู่ 12 บ้านท่าม่วงน้อย  
หมู่ 18 บ้านท่าหนองเทา


 

Share on Line
Share on Pinterest