ร่วมมอบถุงยังชีพและเงินสนับสนุนจากสมาคมคนตาบอดฯ

ร่วมมอบถุงยังชีพและเงินสนับสนุนจากสมาคมคนตาบอดฯ

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

นายสถิตย์  ดอนธงขวา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมมอบถุงยังชีพและเงินสนับสนุนจากสมาคมคนตาบอดฯ จำนวน 500 บาท
ให้แก่ นางสาวดอกดวง  แสงเบ้า ผู้พิการทางสายตา ที่บ้านโนนงาม หมู่ 16
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


 

Share on Line
Share on Pinterest