เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 หมู่ 2 บ้านท่าหนองเทาและหมู่ 3 บ้านท่าม่วง

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 หมู่ 2 บ้านท่าหนองเทาและหมู่ 3 บ้านท่าม่วง

วันที่ 9 และ 10 กันยายน 2564 

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงคำ 
ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ 
หมู่ 2 บ้านท่าหนองเทา
หมู่ 3 บ้านท่าม่วง 

Share on Line
Share on Pinterest