เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 หมู่ 4 บ้านเวียงคำ

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 หมู่ 4 บ้านเวียงคำ

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงคำ 
ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ 
หมู่ 4 บ้านเวียงคำ


 

Share on Line
Share on Pinterest