เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ที่ใกล้สายไฟฟ้า หมู่ 6 บ้านหินฮาว

เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ที่ใกล้สายไฟฟ้า หมู่ 6 บ้านหินฮาว

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลเวียงคำ
ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้ที่ใกล้สายไฟฟ้า 
หมู่ 6 บ้านหินฮาว


 

Share on Line
Share on Pinterest