ติดต่อเทศบาล

LOGO

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ
222 หมู่ 6 ถนนกุมภวาปี-ศรีธาตุ
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110

โทรศัพท์ 042-219794 โทรสาร 042-219795
weangkham015@gmail.com