Day: พฤษภาคม 5, 2021

ประกาศผู้ชชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านวังชัย หมู่ที่ 11โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding)

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560