Month: ธันวาคม 2020

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา10.00 น. นายประภพ กุมภรัตนทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ และนายสาโรช แก้วคำแสน ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ นางอรนุช สุขรมย์ รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ เปิดโครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 29 ธ.ค 63 – 4 ม.ค 64) ณ จุดบริการประชาชนสี่แยกบ้านแบกและมอบเครื่องดื่ม นำ้ดื่มและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปฎิบัติงาน

 

โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลเวียงคำได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ วัดสว่างโนนตูม หมู่ 13 บ้านสวนมอน ตำบลเวียงคำ เวลา 8.30 เป็นต้นไป นำโดยนายประภพ กุมภรัตนทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อาสาบริบาล จิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับสภาพแวดล้อม บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน และภายในบริเวณวัดสว่างโนนตูม