Month: กันยายน 2018

โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2561

วันที่ 16 กันยายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำบ้านท่าหนองเทา หมู่ 2 ,หมู่ 18

บ้านท่าหนองเทา ตำบลเวียงคำ5869 5870 IMG_0042 5872 IMG_0158 IMG_0163 IMG_0168 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี