Month: เมษายน 2018

การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ (หลังใหม่) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หลายภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำหลังใหม่

126627 126628 126629 126630 126632 126633 126635 DSC00292 IMG_0006 IMG_0039 IMG_0056 IMG_0060 IMG_0070 IMG_0073 IMG_0100 IMG_0104 IMG_0105 IMG_0111 IMG_0117 IMG_0129 IMG_0133 IMG_0142 IMG_0144 IMG_0150 IMG_0151 IMG_0152 IMG_0153 IMG_0163 IMG_0164 IMG_0167