Month: พฤษภาคม 2017

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ จำนวน 3 โครงการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์