ข่าว

เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการนายกเทศมนตรีพบผู้นำชุมชน ประจำปี 2558

ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงคำ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายกเทศมนตรีและผู้นำชุมชน

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี

เทศบาลตำบลเวียงคำ ขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประเภทต่างๆซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย โดยท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ส่วนกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงคำ หรือโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ 042-236104 หรือ 042-236015

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

คลิ๊กดูรายละเอียด

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

คลิ๊กดูรายละเอียด