กิจกรรม

โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
เวลา 09.00-12.00น. ประชาชนจิตอาสา”เราทำความ ดีด้วยหัวใจ”บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ ดังนี้
บ้านนาแบก ม.1 ,ม.17 ตำบลเวียงคำ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงคำ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดถนนระหว่างทางบ้านนาแบกน้อย- ท่าหนองเทา ถึงสี่แยกนาแบก,ทำความสะอาดถนนทางเข้าหมู่บ้านและบริเวณวัดศรีบุญเรืองมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้นจำนวน 70 คน
ม.3 บ้านท่าม่วงน้อย ตำบลเวียงคำ ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงคำ ครู-นักเรียนบ้านท่าม่วง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และถนนภายในหมู่บ้าน มีผู้ร่วมกิจกรรม 70 คน
IMG_0497
IMG_0499
IMG_0500
IMG_0516
IMG_0519
IMG_0532

IMG_0549
IMG_0554
IMG_0558
IMG_0560
IMG_0570

IMG_0571
IMG_0572
IMG_0593

IMG_0599

ร่วมกิจกรรมตามนโยบาย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

46652412_1812554495536781_6284891374416297984_n

       26 พ.ย. 2561 นายประภพ กุมภรัตนทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงคำ เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง ในทุกๆวันจันทร์ โดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงคำ ชั้น 2 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 โดยมีนายประภพ กุมภรัตนทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ เป็นประธาน18500 18499 18507 18508 18498 18502 18506

กิจกรรม “ภูมิปัญญาดี สู่นวัตวิถีชุมชนพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ปี 2562

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 10.00 น.
นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี
ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “ภูมิปัญญาดี สู่นวัตวิถีชุมชนพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ปี 2562 โดยมี รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ ด.ต.อนุสรณ์ บุสดี ส.อบจ.เขต 2 ผบ.ร้อย รส.ที่ 131 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงคำ และชาวบ้านร่วมพิธีดังกล่าวฯ ณ แปลงนาสาธิตครัวเรือนต้นแบบ (ฟาร์มนายพงษ์ฉัตร ชัยดี) บ้านโนนงาม ม.16 ต.เวียงคำ

46521224_1808940499231514_1758995059983777792_n 46502270_1808940849231479_2067360874179330048_n 46798350_1808941425898088_285223654231375872_n 46503131_1808941615898069_7113515429103927296_n 46505931_1808941465898084_8444735057825890304_n 46510945_1808941505898080_6536277794526068736_n 46512297_1808941762564721_8002522901452423168_n 46512363_1808941645898066_6428431285982593024_n 46514403_1808941665898064_943565084699918336_n 46517042_1808941472564750_8995864419435020288_n 46521075_1808941712564726_2258436079323447296_n 46634452_1808941585898072_2236597072566419456_n

การเข้าแถวเคารพธงชาติ ในทุกวันจันทร์

การเข้าแถวเคารพธงชาติ ในทุกวันจันทร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ
IMG_0188 IMG_0195 IMG_0201 16200 IMG_0181 IMG_0186

โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2561

วันที่ 16 กันยายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำบ้านท่าหนองเทา หมู่ 2 ,หมู่ 18

บ้านท่าหนองเทา ตำบลเวียงคำ5869 5870 IMG_0042 5872 IMG_0158 IMG_0163 IMG_0168 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนน ร่องระบายน้ำ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลเวียงคำ และชาวบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงคำ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนน ร่องระบายน้ำ บริเวณถนนภายในหมู่บ้านท่าม่วง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
IMG_0081 IMG_0090 IMG_0084 IMG_0073 IMG_0108 IMG_0110 IMG_0114 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0131 IMG_0133 IMG_0132 20180724_103621 20180724_112347 20180724_113909