Author: admin

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลเวียงคำ และชาวบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงคำ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนน ร่องระบายน้ำ บริเวณถนนภายในหมู่บ้านท่าม่วง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

IMG_0081 IMG_0090 IMG_0084 IMG_0073 IMG_0108 IMG_0110 IMG_0114 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0131 IMG_0133 IMG_0132 20180724_103621 20180724_112347 20180724_113909

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดระยอง – จังหวัดจันทบุรี

IMG_0827 IMG_0037 IMG_0039 IMG_0127 IMG_0131 IMG_0187 IMG_0195 IMG_0197 IMG_0403 IMG_0476 IMG_0478 IMG_0526 IMG_0815

การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ (หลังใหม่) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หลายภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำหลังใหม่

126627 126628 126629 126630 126632 126633 126635 DSC00292 IMG_0006 IMG_0039 IMG_0056 IMG_0060 IMG_0070 IMG_0073 IMG_0100 IMG_0104 IMG_0105 IMG_0111 IMG_0117 IMG_0129 IMG_0133 IMG_0142 IMG_0144 IMG_0150 IMG_0151 IMG_0152 IMG_0153 IMG_0163 IMG_0164 IMG_0167