Author: admin

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดระยอง – จังหวัดจันทบุรี

IMG_0827 IMG_0037 IMG_0039 IMG_0127 IMG_0131 IMG_0187 IMG_0195 IMG_0197 IMG_0403 IMG_0476 IMG_0478 IMG_0526 IMG_0815

การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ (หลังใหม่) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หลายภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำหลังใหม่

126627 126628 126629 126630 126632 126633 126635 DSC00292 IMG_0006 IMG_0039 IMG_0056 IMG_0060 IMG_0070 IMG_0073 IMG_0100 IMG_0104 IMG_0105 IMG_0111 IMG_0117 IMG_0129 IMG_0133 IMG_0142 IMG_0144 IMG_0150 IMG_0151 IMG_0152 IMG_0153 IMG_0163 IMG_0164 IMG_0167

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงคำ

วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาชั่วคราวเทศบาลตำบลเวียงคำ

IMG_0771 IMG_0774 IMG_0927 IMG_0732 IMG_0744 IMG_0760 IMG_0778 IMG_0825 IMG_0874 IMG_0894 IMG_0916ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตแบบพอเพียง กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ แปลงนาสาธิตฯ บ้านท่าหนองเทา หมู่ 2 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีIMG_0208 IMG_0216 IMG_0236 IMG_0241 IMG_0248 IMG_0024 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0037 IMG_0041 IMG_0051 IMG_0052 IMG_0065 IMG_0070 IMG_0072 IMG_0128 IMG_0130 IMG_0131