Author: admin

โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 โดยเทศบาลตำบลเวียงคำร่วมกับยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

IMG_20190514_114143 60087810_2418426221774392_806542030091059200_n IMG_1165 IMG_1167 IMG_1169 IMG_1175 IMG_1186 IMG_1189 IMG_1192 IMG_1198 IMG_1200 IMG_1205 IMG_1206 IMG_1209 IMG_1211 IMG_1221 IMG_1225 IMG_1233 IMG_1256 IMG_1261 IMG_1264

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเวียงคำได้จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงคำ โดยมีนายประภพ กุมภรัตนทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ เป็นประธานในพิธี และร่วมกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลเวียงคำได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนรอบอาคารสำนักงานและห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

IMG_0546 IMG_0549 IMG_0560 39571 39572 39575 354612 354619 IMG_0530 IMG_0531 IMG_0536 IMG_0543 IMG_0552 IMG_0555 IMG_0557

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดทางสาธารณะและห้องน้ำ

เมื่อในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเวียงคำได้กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดทางสาธารณะและห้องน้ำวัดบัวระพา โดยเริ่มต้นจากบริเวณถนนสามแยกหอประปา ถึง วัดบัวระพา บ้านหินฮาว หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงคำ อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน

52358895_1916991208426442_806286196069105664_o 52358895_1916991208426442_806286196069105664_o 51548899_1916991411759755_5036030685647732736_o 51760193_1916991635093066_4484649011889831936_o 51275665_1916991751759721_6363451140918476800_o 51589960_1916991865093043_8866925893436571648_o 51591240_1916992025093027_5223221114347454464_o 51453484_1916992195093010_6707222853026054144_o 51912016_1916992348426328_2387428700434989056_o 52029220_1916992591759637_5907371488628965376_o 51585687_1916992845092945_9001399962264666112_o 51545824_1916992988426264_2219835073635549184_o 51797887_1916993131759583_7550293395285999616_o 51870258_1916993278426235_6312394949115510784_o 51412557_1916993905092839_7103435329838776320_o 51849514_1916993941759502_6971939026261508096_o 52020689_1916993925092837_1198705112952864768_o

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงคำ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงคำได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงคำ ณ สนามกีฬาชั่วคราวเทศบาลตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมี        นายประภพ กุมภรัตนทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ เป็นประธานในพิธี51510781_1916978538427709_3805729495457988608_o 51516008_1916983275093902_4445930830904164352_o 51739684_1916978758427687_6828242034856296448_o 51362690_1916978938427669_700030204109651968_o 51365756_1916979098427653_333041054146101248_o 51666606_1916979268427636_8344652660447641600_o 51672223_1916979458427617_2930176875747606528_o 51834018_1916979691760927_9183107663347580928_o 51828290_1916979861760910_8505611305804103680_o 51987067_1916981861760710_8215550698058678272_o 51732410_1916983251760571_6075831324432662528_o แข่งกีฬาศูนย์เด็ก_๑๙๐๒๐๗_0049

เทศบาลตำบลเวียงคำได้จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเทศบาลตำบลเวียงคำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเวียงคำได้จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเทศบาลตำบลเวียงคำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ และร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ภัตรตาหารเช้าแด่พระภิกษุจำนวน ๙ รูป ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.

51790165_1916968241762072_2745545538886696960_o 51287928_1916971165095113_2715460641597947904_o 51584449_1916968235095406_7831176774611369984_o 51440188_1916969378428625_5740821500227747840_o 51540120_1916969381761958_6052906275065298944_o 51572987_1916969335095296_2951031299906732032_o 51472346_1916969685095261_3481958565579587584_o 51652427_1916969811761915_3387853156359602176_o 51505830_1916969868428576_2357251375450030080_o 51396418_1916971148428448_1951723479644504064_o

โครงการหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

อำเภอกุมภวาปีร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงคำจัดโครงการหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ วัดบัวระพา บ้านหินฮาว ม.6 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมีนายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพิธี

51356239_1906885696103660_4260714755720740864_o 51078306_1906887006103529_4349501719822991360_o 51109561_1906886049436958_8474166200962646016_o 51345942_1906885889436974_8526030215984447488_o (1) 51371445_1906886166103613_1717498451769425920_o 51395672_1906884842770412_5631262901755969536_o (1) 51479925_1906885776103652_2170800608838156288_o (1) 51604131_1906887659436797_5686767395482370048_o 50943322_1906885656103664_3298003501384204288_o (1)IMG_0119

โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
เวลา 09.00-12.00น. ประชาชนจิตอาสา”เราทำความ ดีด้วยหัวใจ”บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ ดังนี้
บ้านนาแบก ม.1 ,ม.17 ตำบลเวียงคำ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงคำ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดถนนระหว่างทางบ้านนาแบกน้อย- ท่าหนองเทา ถึงสี่แยกนาแบก,ทำความสะอาดถนนทางเข้าหมู่บ้านและบริเวณวัดศรีบุญเรืองมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้นจำนวน 70 คน
ม.3 บ้านท่าม่วงน้อย ตำบลเวียงคำ ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงคำ ครู-นักเรียนบ้านท่าม่วง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และถนนภายในหมู่บ้าน มีผู้ร่วมกิจกรรม 70 คน
IMG_0497
IMG_0499
IMG_0500
IMG_0516
IMG_0519
IMG_0532

IMG_0549
IMG_0554
IMG_0558
IMG_0560
IMG_0570

IMG_0571
IMG_0572
IMG_0593

IMG_0599