Author: admin

ร่วมกิจกรรมตามนโยบาย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

46652412_1812554495536781_6284891374416297984_n

       26 พ.ย. 2561 นายประภพ กุมภรัตนทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงคำ เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง ในทุกๆวันจันทร์ โดยพร้อมเพรียงกัน

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคำ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลเวียงคำ จำนวน 3 โครงการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์